Isabel Hoas Gustafson

PSYKOLOGKONSULT

Fotoisabel
  • Isabel Hoas Gustafson
  • leg. psykolog
  • leg. psykoterapeut
  • Specialist inom klinisk psykologi

Jag arbetar med handledning och arbetsplatsinriktade konsultationer inom offentlig och privat sektor, på individ- och gruppnivå. Det kan t ex handla om:

  • Handledning/konsultation
  • Utbildning
  • Konflikthantering
  • Chefsstöd
  • Grupputveckling

Jag har arbetat som psykolog sedan början av 80-talet inom områden som habilitering, psykiatri, primärvård och företagshälsovård.

Som psykolog och psykoterapeut har jag erfarenhet och kunskap om mänskligt fungerande både vad gäller det individuella perspektivet liksom grupper och organisationer.

Välkommen att kontakta mig så kan vi diskutera mer runt dina frågeställningar och vad jag skulle kunna hjälpa till med.

Medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna.

Gruppsamtal